Arbeid i sporet ved Kjelle

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Vestfoldbanen. I perioden 21. – 23. oktober, skifter vi pukk under sporene på jernbanebrua ved Kjelle.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 11. oktober 2023 klokken 10:45

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet 01.00-06.00 de aktuelle nettene. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Arbeidet vil innebære støy, særlig knyttet til bruk av en såkalt pukksuger.

Vi beklager eventuelle ulemper som følge av arbeidet, og gjør samtidig oppmerksom på at maskinell pakking (stabilisering) av sporet, vil bli utført henholdsvis natt til tirsdag 24.10. og natt til søndag 29.10. Aktiviteten vil innebære noe støy, men vil være relativt kortvarig.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske årsaker og hensyn til tryggleiken, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

For nærmere informasjon om det planlagte arbeidet, ta kontakt med:

Knut Hvila Solhaug
Byggeleder
Mobil:   916 79 420 (08-15)
E-post: knut.hvila.solhaug@banenor.no

Publisert: 11. oktober 2023 klokken 10:45