Nattarbeid i sporet ved Porsgrunn 18. - 21. april

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Bratsbergbanen. Som et ledd i dette arbeidet, vil det i perioden 18. – 21. april foregå nattarbeid i sporet ved Jernbanegata i Porsgrunn.

  • Bratsbergbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nabovarsel

Arbeidet vil bli utført av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og foregå i tidsrommet mellom kl. 23.53 og 04.05 hver natt i den aktuelle perioden, og vil forårsake støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner (vakuumsuger) for fjerning av gammel pukk i sporet.

Hvorfor skifter vi ut pukken i sporet?

Pukken bidrar til å sikre stabile spor. Pukken utsettes for slitasje som gjør at sporstabiliteten svekkes. Med jevne mellomrom må pukken derfor skiftes ut. Ny pukk under sporene gir også bedre drenering av nedbør, og gjør samtidig at våre sporanlegg blir mindre utsatt for fremvekst av uønsket vegetasjon i sporene.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at avdeling for miljørettet helsevern i Grenland har gitt tillatelse til at nattarbeidet kan utføres. 

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no.