Nattarbeid i sporet ved Nøkleby

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av Bergensbanen. Ved Nøkleby skal vi skifte ut gamle skinner over en strekning på drøyt 300 meter.

  • Bergensbanen
  • Viken
  • Nabovarsel

Arbeidet vil bli utført av NRC AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil forårsake noe støy, blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt utstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter. Vi beklager ulempene som følge av nattarbeidet, men understreker at periodene med særlig kraftig støy, vil være relativt kortvarige.

I disse periodene skal vi jobbe

Arbeidet vil bli utført natt til torsdag 27. og fredag 28. april, og vil foregå i tidsrommet mellom ca. kl. 02.00-12.00, begge de aktuelle nettene. Arbeidet fortsetter gjennom helgen, og i perioden fra natt til lørdag kl. 01.00 til søndag 30.4. kl. 10.00, vil det bli arbeidet døgnkontinuerlig med skinnebytte og opprydding. Etter planen skal alt arbeid være avsluttet søndag formiddag, men for å ta høyde for eventuelle uforutsette hendelser, har vi en Plan B som innebærer at det kan bli aktuelt med noe nattarbeid også natt til mandag 1. mai.  

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av hensyn til sikkerhet og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt. 

Spørsmål om arbeidet?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har andre spørsmål om arbeidet, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller send en e-post til kundesenter@banenor.no.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)