Nattarbeid ved Moss stasjon 25. september - 6. oktober

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Østfoldbanen. I perioden 25. september til 6. oktober, skifter vi ut en gammel sporveksel i nordre ende av Moss stasjon.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet blir utført Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner og diverse støyende håndverktøy.

I periodene 25. – 29. september og 2. - 6. oktober, vil arbeidet foregå mellom 22.00 og 06.00 hver natt i de aktuelle periodene. Vi utnytter såkalte hvite tider hvor det er opphold mellom togene.  Gjennom helgen (30.9. – 1.10.) vil det bli arbeidet døgnkontinuerlig.

Det generelle støynivået vil være moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy, blant annet knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter må påregnes. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt

Behov for mer informasjon?

For nærmere informasjon om det planlagte arbeidet, ta kontakt med:

Finn A. Andersen
Anleggsleder
Mobil:   916 78 840 (08-15)