Natt- og helgearbeid ved Asker stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av jernbanen i Norge. I perioden 18. – 30. september skifter vi ut slitedeler i sporveksler ved Asker stasjon.

  • Drammenbanen og Askerbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet blir utført av Veidekke AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom 01.30 og 05.00 de aktuelle nettene. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt diverse håndholdt utstyr.

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men aktiviteten vil innebære kortvarige perioder med kraftigere støy (erfaringsmessig 5-6 minutter) knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no .

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)