Nattarbeid i sporet ved Gjerdåker og Kløve

Bane NOR har ansvaret for vedlikehald og modernisering av Bergensbanen. I perioden 23. – 25. oktober, skifter vi ut sokalla isolerte skjeneskøyter ved Gjerdåker og Kløve.

  • Bergensbanen
  • Vestland
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 19. oktober 2023 klokken 16:50

Arbeidet utførast av Spordrift AS, og vil gå føre i tida mellom kl. 20.00 – 08.00 dei aktuelle nettene. Aktivitetane inneber mellom anna bruk av dieseldrivne, skjenegåande maskiner samt diverse handhalde  utstyr. Det generelle støynivået vil være moderat, men kortvarige periodar med noko kraftigare støy mellom anna knytt til kapping, sveising og sliping av nye skjeneskøytar må påreknast.

Spørsmål om arbeida?

Dersom du ynskjer meir informasjon eller har andre spørsmål om arbeida, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller send en e-post til kundesenter@banenor.no

Kundesenterets opningstider er:
08:00-19:00 (måndag-fredag)
09.00-15.00 (Laurdag/sundag/heilagdag)

Publisert: 19. oktober 2023 klokken 16:50