Natt- og helgearbeid mellom Drangedal og Nakksjø

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 22. til 25. september, skifter vi ut gamle skinner på delstrekningen mellom Drangedal og Nakksjø.

  • Sørlandsbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet blir utført av NRC AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå døgnkontinuerlig gjennom helgen 22. – 25. september. Arbeidet påbegynnes kl. 21.00, fredag kveld og avsluttes kl. 09.00, mandag morgen. I forbindelse med arbeidene vil det bli etablert et midlertidig riggområde ved gamle Kjosen holdeplass.

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men aktiviteten vil innebære kortvarige perioder med kraftigere støy, knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av støy, men understreker at arbeidet hele tiden forflytter seg, noe som innebærer at periodene med særlig kraftig støy, vil være kortvarige.

Vi gjør oppmerksom på at det, i forkant av arbeidshelgen (15. – 22.9.), vil pågå forberedelser til skinnebyttet. Arbeidet omfatter blant annet tilrigging og uttransport av nye skinner. Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom kl. 21.00 og 09.00 de aktuelle nettene. I perioden 25. – 30.9. blir det tilsvarende nattarbeid blant annet knyttet til opprydding, nedrigging samt pakking (stabilisering) av nye spor.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no .

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)