Nattarbeid Drammenbanen 12. - 29. september

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av jernbanen i Norge. Med forbehold om innvilget støydispensasjon, vil vi i perioden 12. – 29. september, skifte ut skinner og slitedeler i hovedsporene ved Lysaker, Stabekk, Høvik og Sandvika stasjoner.

  • Drammenbanen og Askerbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Innledningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at det planlagte arbeidet opprinnelig skulle vært gjennomført i perioden 20.8. – 5.9., men måtte forskyves som følge av ekstremværet «Hans».

Arbeidet blir utført av Veidekke AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom 01.30 og 05.00 de aktuelle nettene i perioden. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt diverse håndholdt utstyr.

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder (erfaringsmessig ca. 5-6 minutter) med kraftigere støy, knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter, må påregnes. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at arbeidet hele tiden vil forflytte seg, noe som innebærer at det ikke blir lengre sammenhengende perioder med støy på samme sted.

Hvorfor skifter vi skinner?

Drammenbanen er én av de mest trafikkerte banestrekningene i landet. Det er positivt at mange velger å reise med tog, men stor trafikk innebærer stor slitasje og stort behov for vedlikehold av spor og sporveksler slik at flest mulig tog kan komme og gå i rute.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no .

 

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)