Svillebytte mellom Bolstadøyri og Dale

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehald og modernisering av Bergensbanen. I perioden 16. – 19. oktober, skiftar me ut 6000 sviller inne i tunnelen Trollkona mellom Bolstadøyri og Dale.

  • Bergensbanen
  • Vestland
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 16. oktober 2023 klokken 10:42

Arbeidet vil gå føre seg døgnkontinuerleg dei aktuelle dagane, og vil innebere jamn trafikk av dieseldrivne, skjenegåande spesialkøyretøy som fraktar gamle og nye sviller til og frå arbeidsstadane inne i tunnelen. I vestre ende av tunnelen, vil ei tunnelvifte være i drift. Me ser oss lei for eventuelle plagar som fylgje av viftestøy, men gjer merksam på at løysinga er naudsynt for å syte for god nok luftkvalitet for dei som arbeidar inne tunnelen.

Kvifor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærleiken av jernbanespor, er det av omsyn til tryggleiken og praktiske årsaker naudsynt med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å gjere naudsynt modernisering og forebyggande vedlikehald i periodar med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrast mogleg av togselskapas kundar vert råka.

Spørsmål om arbeida?

Dersom du ynskjer meir informasjon eller har andre spørsmål om arbeida, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller send en e-post til kundesenter@banenor.no

Kundesenterets opningstider er:
08:00-19:00 (måndag-fredag)
09.00-15.00 (Laurdag/sundag/heilagdag)

Publisert: 16. oktober 2023 klokken 10:42