Nattarbeid ved Braskereidfoss stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Solørbanen. I løpet av to helger i september, skifter vi ut en sporveksel og moderniserer en planovergang ved Braskereidfoss stasjon.

  • Solørbanen
  • Innlandet
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet blir utført Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner og diverse støyende håndverktøy. Arbeidet vil foregå over to helger (9. – 10. september og 16. – 17. september). Begge helgene vil det bli jobbet kontinuerlig fra lørdag morgen kl. 06.00 til søndag ettermiddag kl. 19.00.

Det generelle støynivået vil være moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy, blant annet knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter må påregnes. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Braskereidsvegen (FV 491) vil være stengt i perioden 8. – 18. september. Omkjøring vil bli skiltet. Vi gjør samtidig oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter og politiet er varslet om det planlagte arbeidet.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no