Natt- og helgearbeid ved Neslandsvatn i pinsen

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene mellom Kristiansand og Neslandsvatn, pågår for fullt. I pinsehelga (27. – 30. mai) vil det foregå natt- og helgearbeid ved Neslandsvatn stasjon.

  • Sørlandsbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nabovarsel

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og innebærer at det gamle kontaktledningsanlegget rives, og erstattes med et nytt anlegg (ledninger, master, åk etc.).  

Arbeidet påbegynnes fredag 27. mai kl. 07.00, og vil pågå døgnkontinuerlig frem til det avsluttes mandag 30. mai kl. 12.00. I arbeidet vil det blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner, kraner og diverse håndverktøy. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy blant annet knyttet til bruk av muttertrekkere o.l. må påregnes.

Reduserte parkeringsmuligheter

I forbindelse med arbeidet har vi behov for å etablere et midlertidig riggområde. Dette innebærer at det i tidsrommet f.o.m. torsdag 26. mai t.o.m. mandag 30. mai, vil være færre parkeringsplasser tilgjengelig ved Neslandsvatn stasjon. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette.

Hvorfor helgearbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Vi skulle gjerne unngått å påvirke togtilbudet, men et omfattende prosjekt som dette, lar seg dessverre ikke gjennomføre uten konsekvenser for togtrafikken.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

 

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)