Natt- og helgearbeid på Drammenbanen

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av jernbanen i Norge. I perioden 2. august – 10. september skifter vi ut skinner og slitedeler i sporet ved Asker, Hvalstad og Høn stasjoner.

  • Drammenbanen og Askerbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet blir utført av Veidekke AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom 01.30 og 05.00 de aktuelle nettene i perioden. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt diverse håndholdt utstyr.

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder (erfaringsmessig ca. 3-5 minutter) med kraftigere støy, knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter, må påregnes.

Detaljer om hvor og når vi skal jobbe

Asker stasjon: 2. august – 10. september
Hvalstad stasjon: 11. – 15. august
Høn stasjon: 14. – 17. august

Hvorfor skifter vi skinner og slitedeler?

Drammenbanen er én av de tettest trafikkerte banestrekningene i landet. Det er positivt at mange velger å reise med tog, men stor trafikk innebærer stor slitasje og stort behov for vedlikehold av spor og sporveksler slik at flest mulig tog kan komme og gå i rute.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no .

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)