Natt- og helgearbeid mellom Nelaug og Heldalsmo

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. 6. og 7. mai har vi planlagt stans i togtrafikken i 29 timer. Denne tiden utnytter vi blant annet til å skifte ut gamle skinner over en strekning på ca. 1100 meter mellom Nelaug og Heldalsmo.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Arbeidet vil bli utført av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil forårsake noe støy, blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt utstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter. Vi beklager ulempene som følge av nattarbeidet, men understreker at periodene med særlig kraftig støy, vil være relativt kortvarige.

I denne perioden skal vi jobbe

Arbeidet vil foregå døgnkontinuerlig i tidsrommet fra fredag 5. mai kl. 20.00 til søndag 7. mai kl. 18.00. I forbindelse med arbeidene, vil det bli etablert midlertidig riggområde ved Heldalsmo stasjon. Dette vil foregå på dagtid i uke 18. Etter at hovedarbeidene er utført, blir den midlertidige riggplassen rigget ned. Som et ledd i etterarbeidene, kan det også forekomme noe finsliping av nye skinneskjøter.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av hensyn til sikkerhet og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt. 

Spørsmål om arbeidet?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har andre spørsmål om arbeidet, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller send en e-post til kundesenter@banenor.no.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)