Natt-/helgearbeid Gjerstad-Nelaug

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 6. til 14. september vil det foregå boring, montering og jording av nye mastefundamenter på deler av strekningen mellom Skorstøl og Nelaug.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Arbeidet blir utført av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil med unntak av helgen 9. – 10. september (se informasjon lenger ned) foregå i tidsrommet 04.00-10.30 (mandag-lørdag). Natt til søndager er arbeidstiden 22.00-10.30. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskin (boretog). Aktiviteten vil være størst på delstrekningen mellom Skorstøl og Vegårshei.

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må påregnes. Vi gjør oppmerksom på at omfanget av støy vil avhengige av stedlige grunnforhold.

Helgen 9. – 10. september
Denne helgen vil det bli arbeidet døgnkontinuerlig fra lørdag morgen kl. 04.20 til søndag kl. 09.50. På grunn av omfang og varighet av arbeidet, tilbyr vi alternativ overnatting for naboer bosatt i nærheten av arbeidsstedet ved Skorstøl, og som derfor i særlig grad blir berørt.

For nærmere informasjon om fremgangsmåte for bestilling av hotellrom se  https://www.banenor.no/nabo-til-jernbanen/alternativ-overnatting-pa-grunn-av-stoy/ 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at alternativ overnatting må avtales på forhånd. I motsatt fall, kan det ikke påregnes at vi vil dekke utgiftene til hotellopphold.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post  kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.