Anleggsarbeid ved Vigrestad stasjon

Ved Vigrestad stasjon er vi som kjent i gang med å modernisere heis- og trappehuset. Vi har informert de nærmeste naboene om arbeidet, men innser at vi burde utvidet varslingen til å omfatte et større geografisk område rundt stasjonen.

  • Sørlandsbanen
  • Rogaland
  • Nabovarsel
  • Utbyggingsprosjekt

Anleggsarbeidet ved Vigrestad innebærer støy og ulemper for berørte naboer. Vi beklager ulempene, men ber samtidig om forståelse for behovet for å modernisere heis- og trappehuset ved stasjonen, slik at vi imøtekommer kravene til universell utforming og tilgjengelighet bl.a. for rullestolbrukere og reisende med barnevogner etc.

Hvorfor nattarbeid?

Av hensyn til sikkerheten, kan ikke omfattende og spornært anleggsarbeid som dette utføres mens togene kjører forbi. Det innebærer at arbeidet dessverre må utføres om natten. Vi har kun noen få timer til rådighet hver natt, men i løpet av 2-3 uker skal det meste av de tyngste grunnarbeidene knyttet til boring og fundamentering være unnagjort.

Da går prosjektarbeidet bokstavelig talt over i en stillere fase. Det vil fortsatt være byggeaktivitet på natta, men støynivået vil være betraktelig lavere i tiden som gjenstår før det nye heis- og trappehuset ved Vigrestad står ferdig omkring månedsskiftet oktober/november.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som pågår, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)