Nattarbeid ved Haugstadelv

Bane NOR har ansvar for vedlikehold og modernisering av det norske jernbanenettet. Ved Haugstadelv mellom Vigrestad og Brusand skal vi erstatte ei gammel bru med en flunkende ny bru.

  • Sørlandsbanen
  • Rogaland
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet vil bli utført av BMO AS på oppdrag fra Bane NOR. Forberedelsene til brubyttet vil foregå i perioden 15. – 22. september. Dette arbeidet omfatter blant annet transport av masser, ny bru og nye brosviller, og vil foregå dels på dagtid, dels som nattarbeid.

Selve brubyttet vil foregå helgen 22. – 25. september. I denne perioden vil det bli arbeidet døgnkontinuerlig. I kjølvannet av hovedarbeidene, vil det forekomme noe aktivitet knyttet til opprydding og etterarbeid som blant annet omfatter pakking (stabilisering) og justering av spor.

Det generelle støynivået, vil være relativt moderat, kortvarige perioder med noe kraftigere støy blant annet knyttet til bruk av støyende håndverktøy, må påregnes. Vi gjør ellers oppmerksom på at det i forbindelse med arbeidene, vil bli etablert et midlertidig anleggsområde ved Vigrestad stasjon. I tilknytning til dette området, vil det være noe støy og uvante lyder.

Hvorfor skifter vi ut brua?

Den nye brua som skal legges inn, vil ha såkalt gjennomgående ballast. Dette bidrar til et enklere og mer effektivt, fremtidig sporvedlikehold. Bruer med gjennomgående ballast gjør også at banestrekningen i området blir mindre sårbar for skinnebrudd og solslyng som i verste fall kan føre til at tog sporer av.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no .

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)