Arbeider på Nordstrand stasjon

Bane NOR skal forlenge plattformen på Nordstrand stasjon. For å slippe å stanse togtrafikken i lengre perioder skal arbeidene utføres om natten, når togene ikke går.

  • Østfoldbanen
  • Oslo
  • Nabovarsel

Publisert: 21. september 2023 klokken 14:34

Midtplattformen på Nordstrand stasjon skal forlenges i begge retninger, og høyden på plattformen skal justeres. Dette vil gjøre stasjonen mer brukervennlig og fleksibel for både passasjerer og togoperatør Vy.

Plattformen forlenges ca. 15 meter i retning Ski, og ca. 20 meter i retning Oslo. Arbeidene vil bestå av fundamentering og bygging av ny plattform i tre.

I tillegg til arbeidene på selve stasjonen vil det bli aktivitet på et riggområde rett sør for Ljan stasjon, ved Von Øtkens vei.

De nærmeste naboene vil motta et varsel om arbeidene på SMS.

Det kan bli gjort endringer i planene, dette vil evt. bli varslet til naboer som har mottatt SMS-varsel.

Bydelsoverlegen er varslet om planene.

Når skal arbeidene utføres?

Arbeidene skulle etter planen utføres mellom 27. september og 1. november 2023. Grunnet endringer i omfanget av arbeider er perioden utvidet til 21. november. 

Arbeidene skal utføres om natten, mellom klokken 01 og 05, når det ikke går tog på strekningen.

Forberedende arbeider skal foregå mellom klokken 20 og 23. Det vil aldri være arbeider som pågår mellom kl. 23.00 og 01.00.

Blir det mye bråk?

Arbeidene vil medføre støy i perioder. På stasjonen vil det bli utført forberedende arbeider mellom klokken 20 og 23 hver kveld. Nattarbeidene begynner klokken 01. Det vil bli brukt sirkelsag og vibrasjonsvalse, noe som innebærer at lydnivået kan nå opp i 100 desibel i korte perioder. Ellers vil det bli brukt elektrisk verktøy til skruing og boring. Det vil ikke bli brukt strømaggregat.

Ved riggplassen på Ljan skal det utføres forberedende arbeider med elektrisk sirkelsag mellom klokken 20 og 23. En container vil brukes for å skjerme for støy. Rundt klokken 01 blir det påkjøring av maskiner, og avslutning av nattskift vil skje ca. klokken 05.

Alternativ overnatting

Det er vanskelig å vurdere hvordan naboer vil oppleve arbeidene, siden følsomhet for støy varierer. Det skal ikke utføres arbeider i det som kalles innsovningsperioden, mellom klokken 23 og 01.

De nærmeste naboene vil bli kontaktet direkte med informasjon om muligheten for alternativ overnatting. Vi anbefaler at naboer prøver å overnatte hjemme en natt, for å finne ut om de blir plaget av arbeidene.

Har du mottatt SMS med tilbud om alternativ overnatting, og ønsker å benytte deg av det? Gå inn på denne siden (husk å notere koden som ble oppgitt i SMS-varsel):

Bestilling av alternativ overnatting

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no .

Kundesenterets åpningstider er:

08:00-19:00 (mandag-fredag)

09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)

Publisert: 21. september 2023 klokken 14:34