Arbeid i sporet mellom Vegårshei og Ettestøl i pinsehelga

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene mellom Kristiansand og Neslandsvatn, pågår for fullt. I pinsehelga (27. – 29. mai) vil det foregå helgearbeid på strekningen mellom Vegårshei og Ettestøl.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå på dagtid (07-19) de aktuelle dagene. Arbeidet omfatter blant annet boring for nye mastefundamenter, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner (kraner og boretog). Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må påregnes.

Hvorfor helgearbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Vi skulle gjerne unngått å påvirke togtilbudet, men et omfattende prosjekt som dette, lar seg dessverre ikke gjennomføre uten konsekvenser for togtrafikken.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

 

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)