Skal bli bedre til å bygge mer bærekraftig

Å kjøre tog er utslippsfri og grønn transport. Å bygge jernbane har kostnader for klima og miljø. Som byggherre vil Bane NOR være «grønnest» i klassen, men før vi når dit har vi mye å lære.

Når Minnevika bru står ferdig høsten 2023, glir den inn i landskapet der Mjøsa møter Vorma. Brufamilien over Minnesund har fått et nytt familiemedlem. Illustrasjon: Bane NOR

I 2012 fikk Jernbaneverket en internasjonal pris for utvikling av klimabudsjett sammen med Statens vegvesen. Mens vegvesenet fortsatte arbeidet, skjedde ikke den samme utviklingen hos oss. I 2017 ble Jernbaneverket til Bane NOR, som har ansvaret for bygging, vedlikehold og drift av jernbanen.  

– Det gjøres mye for å redusere utslippene fra utbygging av ny infrastruktur. Likevel må vi erkjenne at vi har en jobb å gjøre. Og den jobben skal vi lykkes med, sier Vibeke Tegneby, bærekraftsansvarlig i Bane NOR.

Minnevika bru, Eidsvoll/Minnesund: Å satse på mer transport på skinner, er å jobbe for en bærekraftig fremtid. Men vi må starte allerede i anleggsfasen. Foto: Bane NOR

Veiutbyggerne foran i løypa

Biltrafikk er CO2-utslipp, svevestøv og mikroplastutslipp. Jernbanen er utslippsfri, energieffektiv, og arealbesparende. Å satse på mer transport på skinner, er å jobbe for en bærekraftig fremtid.

For å gjøre togtrafikken enda grønnere, ønsker Bane NOR å kutte mer av utslippene i anleggsfasen – altså under bygging og modernisering av jernbanen.

– Vi ønsker å lære av veiutbyggerne som i dag jobber bedre med klimatiltak i sine prosjekter enn vi gjør, sier Tegneby.

Forskjellige klimakrav under bygging

Når det snakkes om utslipp under bygging, skilles det mellom direkte og indirekte utslipp. Direkte utslipp kommer hovedsakelig fra bruk av fossilt drivstoff på anleggsplassen. Indirekte utslipp er eksempelvis bruk av betong og stål, der utslippene skjer under produksjon av materialene, ikke under selve utbyggingen.

Dette er noen av punktene som skiller Statens vegvesen, Nye veier og Bane NORs klimatiltak:

  • Bane NOR har som mål å kutte de direkte CO2-utslippene med 40 prosent innen 2030. Vi har i dag ingen målsetting for kutt i indirekte utslipp.
  • Nye Veier har krav til 40 prosents reduksjon i alle utslipp innen 2030.
  • Statens vegvesens mål er 50 prosents reduksjon av direkte og indirekte utslipp. De følger opp målene blant annet gjennom klimakrav og klimabudsjetter for alle prosjekter over 50 millioner kroner. Reduksjoner i utslipp gir bonuser til prosjektene.
  • Bane NOR har ikke noen bonusordning i kontraktene. Vi har et mål om at 25 prosent av utbyggingsprosjektene skal ha klimakrav, mens 45 prosent av prosjektene over 50 millioner kroner skal ha klimabudsjett, i løpet av 2022.
  • Statens vegvesen har en rekke ansatte med hovedansvar for klima i prosjektene og i kontraktene som inngås med entreprenører. Bane NOR har færre folk med spesialkompetanse til dette arbeidet.

Konklusjonen er at Bane NOR har jobbet for lite systematisk med klima- og miljøtiltak under planlegging av prosjekter, gjennom involvering og kontraktskrav til entreprenører, og i oppfølging av konkrete tiltak på anleggsplassen.

Hvordan skal Bane NOR bli bedre?

Stine Undrum, utbyggingsdirektør, Bane NORDet mangler ikke på ambisjoner hos Bane NOR: Målet er at vi skal bli en rollemodell i arbeidet for bærekraftig utvikling innen 2025, og en drivkraft for grønn omstilling.

Spørsmålet er hvordan jernbanen igjen kan bli blant de beste til å bygge infrastruktur med lavest mulig utslipp?

– Nå utarbeider vi krav til utslippskutt og bærekraftstiltak i anskaffelsesprosessen, altså tydelige mål for prosjektene og våre entreprenører, forteller Stine Undrum, utbyggingsdirektør i Bane NOR.

Vi er i startgropa, så vi er i gang!

Undrum er enig i at tiltakene for klimaet og miljøet må styrkes, og at det må settes egne krav for kutt av indirekte utslipp. Samtidig understreker hun at det jobbes godt i prosjektene.

– Vi har dyktige og bevisste medarbeidere som samarbeider godt med entreprenørene våre, om mange konkrete tiltak. Det vi har manglet er tydelige, overordnede mål og krav – før vi setter spaden i jorda, sier utbyggingsdirektøren.

Nå skal Bane NOR drøfte hvilke målsettinger som skal gjelde, for deretter å få på plass en systematisk organisering av jobben for å nå målene.

– Vi skal gjøre kravene kjent og sette prosjektene i stand til å oppfylle dem. Hittil har vi hatt litt for overordnede krav, som har vært vanskelig å konkretisere og gjennomføre lokalt i prosjektene. Nå er vi i startgropa for å styrke og systematisere arbeidet, så vi er i gang, sier Undrum.