Vi skal måles på punktlighet

Mange er avhengige av at toget kommer og går når det skal. Ellers går ikke hverdagen opp. Å jobbe for bedre punktlighet er derfor noe av det viktigste vi gjør for at flere skal ta mer tog.

Tre nøkkelord er viktige for å styrke punktligheten, vedlikehold, digitalisering og videre utbygging av jernbanenettet. Foto: Aksel JermstadMange tror at togene i Norge går langt mindre punktlig enn ellers i Europa. Det stemmer ikke. I 2020 gikk 92,7 prosent av togene i rute. Det er rekordhøyt og plasserer oss i Europa-toppen. Den gode trenden har holdt seg så langt i 2021. Det skyldes selvsagt færre reisende under koronaen, men også vårt vedlikeholdsarbeid. Det er likevel ingen hvilepute. For ser vi nærmere på tallene, er punktligheten dårligst i rushtiden når flest mennesker reiser med jernbanen. Det er ikke bra, og vi jobber hele tiden mot et bedre togtilbud med færre forsinkelser og færre innstilte tog. Punktlighet er et av de viktigste målene på om vi lykkes i Bane NOR.

Vi jobber på flere fronter for å få til dette. Nøkkelordene er vedlikehold, digitalisering og videre utbygging av jernbanenettet.

 

Kraftsatsing på vedlikehold

Det store bildet når det gjelder jernbane i Norge er på mange måter positivt. Stadig flere bruker toget, særlig rundt de store byene. Fra 2012 til 2019 økte togtrafikken i Norge med 29 prosent og fram mot 2050 er det ventet at den skal bortimot fordoble seg. Problemet er at 90 prosent av infrastrukturen – toglinjen og det tekniske rundt – er over 60 år gammel. Stor og økende trafikk på et gammelt anlegg er en hovedårsak til at feil oppstår og gir et ekstra behov for vedlikehold. Dessverre har dette fått utvikle seg skjevt over mange år, slik at vi har fått et stort etterslep på vedlikeholdet. Det gjøres nå en kraftsatsing for å ta igjen dette etterslepet. Arbeidene i Lieråstunnelen og på Skøyen stasjon er eksempler på innsatser som betyr mye for punktligheten.

Lieråstunnelen. Den snart 50 år gamle tunnelen mellom Asker og Drammen har hatt utfordringer med skinnebrudd og signalfeil. Etter en omfattende utbedring sommeren 2021 kan det igjen kjøres 400 tog gjennom tunnelen hver eneste dag.

 

Oppgradering Skøyen stasjon. Med over 700 tog i døgnet er Skøyen et viktig knutepunkt for flere togstrekninger. I 2021 har vi byttet over tre kilometer med spor og oppgradert det tekniske anlegget, for at det skal oppstå redusere feil. Vi forventer at det skal gi flere tog i rute.

 

Bruken av droner til inspeksjon og vedlikehold vil lette arbeidet på vanskelige strekninger. Foto: Einar Aslaksen

 

Storstilt digitalisering

Ny teknologi gir store muligheter for å forbedre både punktlighet og kapasitet på jernbanen. Det viktigste er at vi innfører et helt nytt digitalt signalanlegg, ERTMS, som står for European Rail Traffic Management System. Dette er blant de største IT-prosjektene i Norge. Gevinsten er bedre punktlighet, økt sikkerhet og mulighet til å kjøre flere tog. Først ute er Nordlandsbanen og Gjøvikbanen, som skal ta i bruk det nye signalsystemet i 2022. I 2026 skal ERTMS tas i bruk på Oslo S.

Ny teknologi tas i bruk også på flere andre felt. Vi plasserer ut sensorer for å se hvor neste feil kommer til å oppstå før den hemmer trafikken. Vi tar også i bruk droner for å inspisere jernbanen for bedre og raskere vedlikehold.

Oppgradering av signalsystem er ett at fokusområdene i arbeidet med moderniseringen av jernbanen. Foto: Einar Aslaksen

 

Viktige utbygginger

Bedre punktlighet og et bedre togtilbud krever også at vi bygger ut nye banestrekninger. Blant de viktigste prosjektene som pågår nå er Follobanen og Vestfoldbanen. De inngår begge i den store InterCity-utbyggingen på Østlandet.

Follobanen. Når Follobanen åpner i desember 2022 får de som tar tog mellom Oslo og Ski halvert reisetiden og et langt bedre togtilbud. Det blir avganger hvert 10. minutt enten via Follobanen eller Østfoldbanen. I sommer utførte vi det siste og avgjørende arbeidet på dette store anlegget. I tillegg utvides Ski stasjon, med både ny perrong og områder rundt, og sporområdet inne på Oslo S utvides. Samtidig er inngående spor på Østfoldbanen koblet til nye og eksisterende spor på Oslo S.

Dobbeltspor OsloTønsberg. Sommeren 2025 åpnes det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen mellom Drammen og Kobbervikdalen og mellom Nykirke og Barkåker. Da skal også nye Horten stasjon stå ferdig, den erstatter dagens Skoppum stasjon. Dette er siste ledd i et sammenhengende dobbeltspor mellom Tønsberg og Oslo, med kortere reisetid, dobbelt så mange avganger, og bedre punktlighet.

Den nye utbyggingen av dobbeltspor bidrar til økt kapasitet og punktlighet. Foto: Terje Walle

 

Buss for tog – nødvendig for å jobbe effektivt

Seks uker hver sommer blir viktige banestrekninger, særlig rundt Oslo, stengt for togtrafikk, og de som reiser må ta buss i stedet. Dette skjer også i andre perioder. Bare i 2021 er det over 100 togfrie perioder fordelt over hele landet, noen korte og noen lengre. Dette er «baksiden av vedlikeholdsmedaljen» for de som reiser. Samtidig kommer vi ikke utenom dette hvis punktligheten og tilbudet skal bli bedre. Når det går buss for tog, jobber vi intensivt både med vedlikehold, digitalisering og store utbygginger. For at stengingene skal gå minst mulig ut over de som bruker toget, gjør vi det i ferieperioder. Da er det få som pendler og totalt sett minst trafikk.

Banepodden

Lytt til Banepodden

Hør hvordan høyteknologiske løsninger og nye utbyggingsprosjekter gir deg mer punktlige tog og bedre reisehverdag.

Gå til podkast

– Det gjenstår fortsatt mye arbeid, forteller Trine Bratlie Evensen, som er kommunikasjonssjef i Bane NOR. – Så buss for tog må vi nok leve med i mange år framover. Det er Bane NOR helt avhengige av for å skape et bedre togtilbud, slik at flere kan ta mer tog. Så det kommer noe godt ut i andre enden, i form av færre forsinkelser, kortere reisetid og flere avganger, forsikrer Evensen.

 

En større forsinkelse i Oslo-området kan få konsekvenser for 80 prosent av togtrafikken i hele landet.

Økt satsing på vedlikehold på Østlandet og utrulling av moderne sensorteknologi, skal avdekke feil før de oppstår. Dette skal bedre punktligheten på hele jernbanen.

Follobanen vil bedre pendlerhverdagen

Snart åpner Follobanen mellom Oslo og Ski. For de reisende betyr det flere tog og kortere reise.

Dette er «den nye» Middelalderparken

Når Norges lengste jernbanetunnel åpner i desember er også arbeidet i gang med en storstilt utvikling av «den nye» Middelalderparken i Oslo.

Dørene åpnes

4. okt. 2022 Dørene åpnes nå som Bane NOR moderniserer jernbanen med flere avganger og kortere reisetid. Les om alle oppgraderingene som kommer.

Østfoldbanen blir aldri den samme

Østfoldbanen blir nå mye raskere og mer stabil. Det fortjener alle de reisende.

Stian pendler med Drammenbanen hver uke

Stian har pendlet mellom Drammen og Oslo i flere år. Vi har tatt en prat med han om opp- og nedturene med pendlerlivet og om moderniseringen av jernbanen.

Vestfoldbanen på nye, moderne skinner

Norges mest trafikkerte jernbanestrekning får et etterlengtet løft.

Dovrebanen: modernisering for kortere reisetid

Vi fortsetter og ruster opp Norges eldste bane slik at den blir enda viktigere for enda flere.

Den digitale jernbanen

Jernbanen gjennomgår nå en modernisering. Sammen med utbyggingsprosjekter skal ny teknologi blant annet sørge for bedre punktlighet for de som reiser.

Norge leder an på digital togsatsing

Norge leder an på digital togsatsing med det nye systemet "ERTMS". Slik skal vi oppgradere punktligheten for togtrafikken i hele Europa.

Banepodden

Hør hvordan vi jobber med høyteknologiske løsninger for at flere kan ta mer tog

Lytt til podkast