Silkeføre på Ski

Et godt knutepunkt skal gi en følelse av flyt. Derfor er silkeføre et ideal for nye Ski stasjon – ikke bare på grunn av ordspillet.

En følelse av flyt skal møte de som bruker nye Ski stasjon. Foto: Terje Borud

God flyt har høy verdi for de som reiser, ikke minst dagpendlere. Det handler om å få hverdagen til å fungere og få jobb og privatliv til å gå i hop. Tusenvis av pendlere bruker Ski stasjon, og flere vil det bli når den nye stasjonen og den nye tunellen inn mot Oslo åpner i 2022. Reisetiden til Oslo S blir kortet ned til 11 minutter. Da kommer du deg raskere fra Oslo S til Ski enn fra Oslo S til Røa. Et godt tilbringertilbud er en viktig del av stasjonen, med ny bussterminal og utvidet parkering for bil og sykkel.

Knutepunkt – hva og hvorfor

 • Et sted der flere transportformer møtes
 • Gjør det mulig for flere å reise miljøvennlig til og fra jobb
 • Tiltrekker seg handel og næring fordi det er lett å komme til for mange mennesker
 • Sparer dyrket mark og urørt natur ved at boliger og næringsliv samles på sentrale områder
 • Fremmer utvikling av gode steder, byer og regioner

 – Et knutepunkt er et sted ulike transportformer møtes, sier Jon-Erik Lunøe. Han leder Bane NORs eiendomsvirksomhet, som spiller en sentral rolle når knutepunkt utvikles.
– Vår jobb er å få disse knutepunktene til å fungere best mulig for alle som ferdes der. Da må vi tenke stort og helhetlig og alltid sette brukerens behov fremst.

Se Lunøe forklare hvordan Ski Stasjon og gode knutepunkt skal bidra til at flere kan ta mer tog.
 

Etterlengtet forbedring
Sprengt kapasitet og dårlig punktlighet har i mange år bidratt til vanskelige hverdager for tusenvis av mennesker som reiser mellom Oslo og områdene sørøstover fra hovedstaden. Nå kan de se fram til bedre dager. Nye Ski stasjon blir første stopp sør for Oslo S på den nye Follobanen. Det er Norges hittil største samferdselsprosjekt, med en ny 20 km lang tunnel mellom Oslo og Ski som en viktig del. Utbyggingen vil gi en etterlengtet forbedring, med doblet togtilbud, raskere togreise, bedre punktlighet og bedre trafikkavvikling.

Et godt byrom for alle
Men nye Ski stasjon bygges ikke bare for de som reiser. Den skal være et godt byrom som er oversiktlig, trygt og tilgjengelig for alle. Ski sentrum blir bedre og mer framkommelig, med en ny bro, ny bussterminal, undergang under hele stasjonen og to reisetorg på hver side. Høy kvalitet preger hele stasjonsområdet, med utstrakt bruk av granitt og andre elementer for å bidra til økt trivsel. 

Slik viser nye Ski stasjon hva moderne jernbaneutbygging må handle om: Å kombinere effektive transportløsninger med god og helhetlig utvikling av byer og steder.  

– Vår jobb er å få knutepunktene til å fungere best mulig for alle som ferdes der.

Jon-Erik Lunøe – leder for eiendomsvirksomheten i Bane NOR

Hareide åpnet første del
Første del av stasjonen – Ski stasjon vest – ble offisielt åpnet av samferdselsminister Knut Arild Hareide i september 2020. 

– Godt fungerende togstasjoner er viktig for å gjøre togtilbudet mer attraktivt, og Ski stasjon blir et topp moderne kollektivknutepunkt, sa Hareide under åpningen. Begeistret var også Ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo kommune: – Det gleder meg veldig å se hvor lys, oversiktlig og trygg undergangen oppleves. Det har blitt en flott og moderne stasjon.

Bane NOR planlegger å starte trafikk fra nye Ski stasjon og gjennom Follobanens lange tunnel fra desember 2022.

Fakta om nye Ski stasjon

 • Tre plattformer med seks spor
 • Reisetid til Oslo S: 11 minutter
 • Ny bussterminal
 • Utvidet parkering for bil og sykkel
 • Undergang under hele stasjonen knytter sammen Ski sentrum
 • Åpner desember 2022

Sykkel, sparkesykkel og flyvende teppe

Med trygg parkering for sykler og andre tohjulinger øker stasjonen sin verdi som knutepunkt.

Eventyret ved elva

Drammen er en askepott blant byer. Eventyret fortsetter, med toget i en hovedrolle.

Banepodden

Hør hva vi gjør for at flere skal ta mer tog.

Lytt til podkast