Eventyret ved elva

Drammen er en askepott blant byer. Eventyret fortsetter, med toget i en hovedrolle.

Foto: Anne Mette Storvik , Bane NOR

Det startet på slutten av 1980-tallet. Daværende miljøvernminister Sissel Rønbeck truet med kolossale dagbøter hvis ikke Drammen renset opp den sterkt forurensede elva. Siden har byen gjennomgått en total fornyelse. Fra å være mobbeobjekt er den blitt et forbilde.

Forelska i Drammen
– Jeg merker det allerede når toget nærmer seg stasjonen. Det er her jeg føler meg hjemme. Det sier Xhuliana Dhuli, opprinnelig fra Hellas. Hun kjører ikke bil og bruker toget til jobb i Oslo. Det tar bare 33 minutter, og det beste med turen er å komme tilbake til den litt roligere pulsen i byen hun har forelska seg i. – Den minner meg faktisk litt om den lille øya i Hellas jeg kommer fra. Det er noe med stemningen, nærheten til vann og de hyggelige uteserveringene om sommeren, sier Xhuliana.

Forelska i Drammen er også Jon-Erik Lunøe, som leder eiendomsvirksomheten i Bane NOR. – Her har framsynte og samsynte politikere stått samlet bak en stor visjon. Den største reisen når det gjelder byutvikling i Norge har skjedd her, etter mitt syn.

Den største reisen når det gjelder byutvikling i Norge har skjedd i Drammen

Jon-Erik Lunøe – leder for eiendomsvirksomheten i Bane NOR

450 tog i døgnet
Sentralt i denne byutviklingen, bokstavelig talt, ligger Drammen stasjon. Her møtes Bergensbanen, Sørlandsbanen og Vestfoldbanen og gjør den til et av landets mest pulserende knutepunkt. Nå skal stasjonen bygges om og gi et enda bedre tilbud til dagpendlere, langveisfarende og andre brukere.

Fra Drammen stasjon går det opptil 450 tog i døgnet. En stor del av passasjerene er dagpendlere til Oslo-området. Og de blir det stadig flere av. Fra 2012 til 2019 ble antall passasjerer på InterCity-togene på Vestfoldbanen og Drammenbanen nær tredoblet. Nesten 8 millioner passasjerer reiste på denne strekningen i 2019. Økningen skyldes først og fremst flere avganger. Et bedre tilbud er altså det som skal til for at flere tar mer tog.

Oslo–Tønsberg på én time


På Drammen stasjon skal det bygges nye plattformer og legges nye spor. Det omfattende prosjektet er planlagt ferdig i 2025. Stasjonen forbindes med ny bru over Drammenselva like ved, og omleggingen vil inngå i neste fase av den usedvanlig vellykkede byutviklingen. 

 

Det legges også nytt dobbeltspor fra stasjonen sørover mot Vestfold. Det vil korte ned reisetiden Oslo–Tønsberg til én time, og det kan kjøres fire avganger i timen. Den nye traséen legges i tunnel slik at det som før var utilgjengelige områder kan bli grøntarealer alle har glede av.

Solceller på taket
Plattformtakene på den nye stasjonen skal dekkes av tynne matter med solcellepanel. Dette vil sørge for ren, fornybar energi som skal brukes til lys og varme på stasjonen, tekniske installasjoner, varme til sporvekslere og annet utstyr. Solcellepanelene har en forventet levetid på minimum 25 år. I løpet av den tiden produseres det 2,5 millioner kilowattimer, som igjen betyr at Drammen stasjon blir forsynt med ren energi i et kvart århundre.

– Vi er en storforbruker av strøm og her får vi en helt utslippsfri produksjon. Vi kommer til å bruke all den grønne energien som produseres, sier miljøleder Håvard Kjerkol i Bane NOR.

På en ferje over fjorden
Et godt knutepunkt trenger gode tilbringerløsninger. I Drammen tenkes det nytt også på dette området. Nå utredes muligheten for en utslippsfri ferje i indre Drammensfjord og de delene av elva som ligger i nær sentrum. Store utbygginger av boliger og næringsområder planlegges ved fjorden, og en ferje vil forbinde disse effektivt med stasjonen og Drammen sentrum. Bane NOR har gått inn i prosjektet og bidrar til utredningen både med penger og kompetanse.

– Dette er noe vi ønsker å støtte opp om, sier prosjektsjef Connie Nyhaven i Bane NOR Eiendom. Vi er opptatt av å legge til rette for at bilen gradvis skal erstattes med bedre kollektivtilbud slik at flere mennesker går og sykler – og gjerne tar ferje!

Den nye stasjonen I Drammen åpnes mot byen, og perrongtakene dekkes med solceller. Illustrert for Bane NOR av Norconsult/Baezini

Attraktivt for næringslivet
Nylig ble det kjent at konsulentselskapet Sopra Steria etablerer seg i Drammen. At byen og stasjonen er et knutepunkt er en viktig grunn. Planen er å etablere seg sentralt ved Drammen stasjon. Da blir det enkelt for både medarbeidere og kunder å komme seg til lokalene. Dette sa administrerende direktør Kjell Rusti da selskapet kunngjorde satsingen i desember 2020:

– Drammen er en spennende by i kraftig vekst. Det er et knutepunkt mellom Vestfold, Buskerud og Oslo, og vi ser at næringsliv etablerer seg her i økende grad. Det er mange som bor i drammensregionen, og vi ønsker å tilby medarbeidere som bor her en kortere reisevei, samt lokal tilhørighet.

Eventyret fortsetter.

Knutepunkt – hva og hvorfor

  • Et sted der flere transportformer møtes
  • Gjør det mulig for flere å reise miljøvennlig til og fra jobb
  • Tiltrekker seg handel og næring fordi det er lett å komme til for mange mennesker
  • Sparer dyrket mark og urørt natur ved at boliger og næringsliv samles på sentrale områder
  • Fremmer utvikling av gode steder, byer og regioner

Banepodden

Hør hva vi gjør for at flere kan ta mer tog.

Lytt til podkast

Silkeføre på Ski

Et godt knutepunkt skal gi en følelse av flyt. Derfor er silkeføre et ideal for nye Ski stasjon – ikke bare på grunn av ordspillet.

Gode knutepunkt skaper gode liv

En effektiv og moderne jernbane gir 1,7 millioner mennesker på Østlandet stadig nye muligheter.