Gode knutepunkt skaper gode liv

En effektiv og moderne jernbane gir 1,7 millioner mennesker på Østlandet stadig nye muligheter. Utvikling av gode knutepunkt der folk både kan bo og jobbe, skal bidra til at enda flere utnytter mulighetene.

For Joanne, Nicolas, Xhuliana og Linn er jernbanen og gode knutepunkt viktige for at de kan leve det livet de ønsker. Foto: Thomas Ekström

Bane NOR jobber hele tiden for at flere kan ta mer tog. Derfor forbedrer og moderniserer vi hele tiden for å gjøre jernbanen og knutepunkt til en stadig viktigere del av det moderne Norge. InterCity-satsingen gjør det mulig å flytte seg raskt og klimavennlig mellom byene på Østlandet. Resultatet er at Nicolas, Linn, Joanne, Xhuliana og veldig mange andre kan bo der de vil – og jobbe der de må.  

InterCity-strekningene skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud. Dessuten skal stasjonsområdene utvikles med eiendom så flere kan bo og arbeide nær jernbanen, samtidig som det legges til rette for at flere enkelt skal komme seg til og fra toget.

InterCity i 2029

InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd i perioden 2024 - 2029.

  • Legger til rette for et tilbud som møter etterspørselen etter transport i takt med befolkningsveksten.
  • Bidrar til at det utvikles en flerkjernestruktur langs strekningene og at Oslo-området avlastes.
  • Velfungerende knutepunkt skal utvikles sammen med andre aktører i byene, slik at flest mulig får nytte av satsingen.

– Vi i Bane NOR er opptatt av at flere skal ta tog. Når folk bor nær en jernbanestasjon, så er de mer tilbøyelige til å bruke tog. Hvis de også arbeider nær en jernbanestasjon, da får du dobbel effekt av det hele, forteller Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Frimannslund mener derfor at nøkkelen til at flere kan og vil ta mer tog er å sørge for at jernbanen blir sett på som det mest attraktive transportmiddelet for folk – nå og i framtiden. – Derfor investerer vi mye for å forbedre og modernisere jernbanen og knutepunkt de neste årene, avslutter han.

– Derfor investerer vi mye for å forbedre og modernisere jernbanen og knutepunkter de neste årene.

Gorm Frimannslund

konsernsjef i Bane NOR

Se konsernsjefen forklare hvorfor gode knutepunkt er viktig for at flere skal ta mer tog.

Banepodden

Hør hva vi gjør for at flere skal ta mer tog.

Lytt til podkast

Joanne mellom byen og landet

Noen pendlerliv er mer kontrastfylte enn andre. I Joannes liv har pendling mellom ulike interesser blitt en livsstil.

Perle pendler

Nicolas Perle er fra Finnmark. Der har de ikke tog. Nå er toget blitt en viktig del av livet han vil leve.