Europa ser til Bane NOR for en bærekraftig utvikling

En fremoverlent holdning til ny teknologi er nøkkelen til å nå klimamålene. Bane NOR ligger helt i front med en bærekraftig teknologi som revolusjonerer energibruken på jernbanen i store deler av Europa.

Bærekraftig utvikling i jernbanen

I dagens samfunn forbruker vi langt mer energi enn vi klarer å produsere på bærekraftig vis, og det gjør både oss og kloden sårbar. Det er avgjørende å senke energiforbruket vårt, samtidig som vi i større grad må resirkulere den strømmen vi bruker. Bane NOR har lenge vært i førersetet for den bærekraftige utviklingen i jernbanebransjen.

– Bremseenergi er en effektiv måte å gjenbruke elektronene. Denne typen resirkulering er energieffektivitet i et nøtteskall, og takket være vår teknologi kan togselskapene mate hele 20 % av energien tilbake via kontaktledningen og få betalt for den. Tidligere gikk mye av denne energien tapt som varme i bremsene, forklarer Gulbrandsen.

Tilbakematet energi kan brukes av andre tog, eller av andre strømabonnenter som deg og meg.

Et miljøvennlig energieventyr

Teknologien det er snakk om ble utviklet i Norge i 2003, og siden da har energiforbruket i den norske jernbanen vært en rollemodell i Europa. Ved hjelp av avanserte målesystemer og overvåkningssystemer kan togselskapene kartlegge egen energibruk. De kan se hvor og når de bruker mest strøm, og dermed få oversikt over hvordan de kan kjøre togene på en mer energieffektiv og miljøvennlig måte. Det høres veldig enkelt ut, men er det så enkelt?

– Da vi startet opp Eress, introduserte vi en helt ny måte å forvalte strømleveranse til tog. Vi tenkte nytt, og dette er på mange måter en Askeladd-historie der vi krysset grensen ut i Europa med en relativt enkel løsning på en kompleks utfordring, sier han.

 

En autoritet i Europa

Slik ble Norge en autoritet innen energibesparende jernbanedrift i Europa. I dag har Eress ni medlemsland: Belgia, Danmark, Finland, Luxembourg, Nederland, Norge, Spania, Sveits og Sverige. Takket være Eress bruker togene 75 % av energien de gjorde tidligere. Det gir en stor økonomisk gevinst for togselskapene og miljømessige fordeler for planeten. En ekte vinn-vinn-situasjon.

– Modellen er overførbar til alle land som ønsker å være med i Eress-samarbeidet. De beste aktørene klarer nå å gjenvinne 1/3 av strømmen de bruker, og vi skal fortsette å bruke teknologien for å bidra til at jernbanen blir enda grønnere enn den allerede er i dag, avslutter energihandelssjefen.

Dette er Eress

Eress (European Railway Energy Settlement System) er en helt ny måte å tenke energibesparelse på innenfor togdrift. Eress-systemet er utviklet av Bane NOR, og ble lansert i 2003. Det er organisert som et non-profit partnerskap.

I dag er ni europeiske land med i partnerskapet, og Bane NOR sitter i førersetet når det gjelder opplæring og den bærekraftige utviklingen av samarbeidet.

Banepodden

Banepodden

Lær hva vi gjør for at flere kan ta mer tog

For at flere kan ta mer tog

I Bane NOR jobber vi hver eneste dag for å gjøre jernbanen og knutepunkt til en stadig viktigere del av det moderne Norge. Les hvordan her.

Din togreise er viktigere, og riktigere, enn du tror!

Ja, tog er miljøvennlig. Men visste du at Bane NOR også ivaretar bærekraft på andre områder? Her kan du lese hvordan.

Ole nær sporet

Utvikling av flere bomiljøer der mange kan jobbe og bo i nærheten av toget, kan bety mye for framtiden til Ole og hans generasjon.

Jente som ikke vil vente

Amirah heier på toget. Hun er veldig glad i å leke i naturen i sitt nærområde og reiser med toget når hun skal besøke venner og familie.

Gods på bane – fra trailer til tog

For å nå klimamålene, må gods flyttes fra vei til bane. Les hvordan vi jobber for å nå klimamålene i Parisavtalen.