Din togreise er viktigere, og riktigere, enn du tror!

Ja, tog er miljøvennlig. Men visste du at Bane NOR også ivaretar bærekraft på andre områder? Det er det store bildet som er avgjørende for at bærekraftmålene skal nås.

Når du tøffer til jobben, eller kanskje mot nye horisonter på Norgesferie, så kan du lene deg bakover i togsetet med god samvittighet. La blikket hvile på naturen utenfor, og vite at du faktisk bidrar til en positiv og bærekraftig utvikling av Norge.

Bærekraftige anskaffelser

Tog er ikke bare det mest klimavennlige fremkomstmiddelet du kan velge. Du skal også være trygg på at Bane NOR jobber for at deres underleverandører har en bærekraftig profil. Men hva betyr egentlig det i praksis?

– Bærekraft er fundamentet i vår virksomhet. Det betyr at pengene vi bruker på bygging og drift av jernbanen skal forvaltes på en fornuftig og ansvarlig måte, sier Vibeke Tegneby, leder for samfunnsansvar i anskaffelser i Bane NOR.

Det er ikke småpenger hun refererer til. I fjor brukte Bane NOR over 21 milliarder kroner på anskaffelser. Anskaffelser betyr alt fra jernbanesviller og IKT-løsninger til sykkelhotell på stasjonene.

 

Bærekraftmål med blikk for etikk

Bærekraftmålene i Bane NOR innebærer blant annet at det stilles tydelige krav om ryddige arbeidsforhold i anbudsprosesser. Dermed er det ikke alltid det mest prisgunstige anbudet som vinner kontraktene. Slik sikrer Bane NOR en langsiktig og bærekraftig utvikling av jernbanen i Norge. Alle samarbeidspartnere, helt ned på mikronivå, skal følge arbeidsmiljøloven. Målet er å luke bort useriøse aktører ved hjelp av gode systemer og inkognitokontroller.

– Alle som utfører arbeid på jernbanen i Norge skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår for sine ansatte. På Bane NORs prosjekter har vi mange utenlandske arbeidere. De er ekstra sårbare for å bli utnyttet hvis de ikke kjenner språket og hvilke rettigheter de har, forklarer Tegneby.

Etikk har lenge vært et satsingsområde i Bane NOR, og de har blant annet opprettet en en egen varslingskanal. Den fungerer slik at ulovlige arbeidsforhold for eksempel kan rapporteres inn. Varslingene håndteres av en compliance officer, som i samarbeid med avdelingen for samfunnsansvar, har håndtert flere tilfeller av arbeidskriminalitet.

– Passasjerene skal være trygge på at toget er et etisk forsvarlig transporttilbud. Vi jobber daglig for å sikre dette premisset for de reisende, sier lederen for samfunnsansvar i anskaffelser.

I 2020 brukte Bane NOR drøye 20 milliarder kroner på å gjøre innkjøp. Dette er skattepenger, og jobben vi gjør tar hensyn til økonomiske, miljømessige og sosiale forhold. Vibeke Tegneby (t.v.) er leder for samfunnsansvar i anskaffelser og jobber tett med kollega Gry Dahl, fagområdeansvarlig ytre miljø. Sammen enes de om å prioritere klime, fordi klima er den største miljøutfordringen vi har i dag. Foto: Bane NOR

En rollemodell innenfor bærekraft

Bane NOR sine klimaambisjoner harmonerer med FNs bærekraftmål og Norges klimamål- og forpliktelser. «Alle» vet at toget er miljøvennlig, men ikke alle er klar over hvor ambisiøs den grønne satsingen i den norske jernbanen er.

– Vi har et samfunnsansvar når det gjelder å ivareta klima og miljø. Derfor har vi utviklet en bærekraftstrategi med tre hovedmål innen miljø. Vi ønsker å bli en rollemodell på dette feltet innen fem år, sier Gry Dahl, fagansvarlig for ytre miljø i Bane NOR.

3 hovedmål for klima og miljø

  1. Redusere direkte og indirekte klimautslipp. Jernbanens miljøfortrinn skal opprettholdes og forbedres.
  2. Ivareta og fremme stedegen natur.
  3. Fremme forutsetningene for en sirkulær økonomi. Det betyr økt gjenvinning, der flere ressurser flettes inn i et sirkulært kretsløp fremfor å kastes.

– Tog er et tilnærmet utslippsfritt fremkomstmiddel, men vi er fortsatt ikke helt i mål. Vi bruker blant annet store mengder betong og stål når vi konstruerer våre anlegg. Det er viktig å redusere disse klimaavtrykkene så godt det lar seg gjøre for at Norge skal nå sine klimamål, sier Dahl.

Klimautfordringene er vår tids viktigste oppgave. Bane NOR har alle intensjoner om å være en seriøs aktør, som hever standarden for hvordan jernbanen kan driftes på en bærekraftig og miljøvennlig måte.

    

     

Les mer:

Års- og bærekraftsrapport 2020 - Bane NOR SF (åpnes i nytt vindu)

Bane NORs bærekraftstrategi 2021 - 2025 (åpnes i nytt vindu)

Banepodden

Banepodden

Lær hva vi gjør for at flere kan ta mer tog

Lytt til podkast

For at flere kan ta mer tog

I Bane NOR jobber vi hver eneste dag for å gjøre jernbanen og knutepunkt til en stadig viktigere del av det moderne Norge. Les hvordan her.

Ole nær sporet

Utvikling av flere bomiljøer der mange kan jobbe og bo i nærheten av toget, kan bety mye for framtiden til Ole og hans generasjon.

Jente som ikke vil vente

Amirah heier på toget. Hun er veldig glad i å leke i naturen i sitt nærområde og reiser med toget når hun skal besøke venner og familie.

Europa ser til Bane NOR for en bærekraftig utvikling

Bane NOR ligger helt i front med en bærekraftig teknologi på jernbanen i Europa. Her kan du lese hvordan.

Gods på bane – fra trailer til tog

For å nå klimamålene, må gods flyttes fra vei til bane. Les hvordan vi jobber for å nå klimamålene i Parisavtalen.