Så lyset i siste liten

- Når vi ikke er flere som passer på hverandre, kan det fort gå galt. Terje Dalbak er opptatt av at vi må se kollegene våre.

I mars 2017 førte en misforståelse til at et tog traff en skinnegående arbeidsmaskin. Heldigvis ble ingen skadet. (Foto: Anders Nicolaysen/Bane NOR)

Etter fire tiår i pukken sier Dalbak at han har «sittet på hver en tue vi har i jernbanen». De siste 15 årene har han vært sikkerhets- og kvalitetsrådgiver stasjonert på Hamar. Tidligere for Dovrebanen sør og siden 1. juli 2019 for kontraktsområde Innlandet. Han har sett det meste og vet at små feil kan gi stygge konsekvenser.

– Det dreier seg ofte om kommunikasjon på et eller annet vis. Vi jobber på ugunstige tidspunkt, under tidspress og har ofte flere roller vi skal sjonglere. Det kan i ytterste konsekvens innebære at vi, mer eller mindre bevisst, tar snarveier.

Dalbak mener ikke at alt var bedre i gamle dager, men at noe var annerledes, på godt og vondt, kan han være med på.

– Før var vi mer stedbundne og vi jobbet oftere sammen i team. Vi hadde eierskap og tilknytning til «vår» strekning og ville vise at "her har vi alt på stell". De seinere åra har vi sett en utvikling der vi jobber mindre lokalt, i mindre lag og samtidig får stadig flere hatter – du kan være lokal sikkerhetsvakt, banemontør og maskinoperatør samtidig. Det kan føre til at du mister oversikten, eller at det blir så mye å holde styr på at du nedprioriterer noe til fordel for noe annet.

Og så er vi nå en gang bare mennesker. Er det midt på natta og du er helt aleine der du sitter og venter på disponering, er det lett å duppe av litt. Når du utfører arbeider på jernbanen skal du helst være lys våken.

– Det var det som skjedde i mars 2017 nord for Bergseng på Dovrebanen sør. En maskinfører som også var lokal sikkerhetsvakt, misforsto en beskjed fra hovedsikkerhetsvakten. Det var tidlig på morgenen og mørkt, og han som var på plass ute ved sporet var mutters aleine.

Fagarbeideren fikk det han oppfattet som klarsignal for å gå ut med maskinen. Han kjørte ut på sporet og skulle til å sette skinnehjul da han bokstavelig talt så lyset. Et persontog brakte sammen med maskinen, men føreren greide heldigvis å kaste seg ut i siste liten. Slik reddet han antakeligvis livet.

– Det var nok flere faktorer, men i dette tilfellet hadde togleder gitt hovedsikkerhetsvakt beskjed om at de skulle få disponering om en halv time. Beskjeden ble gitt videre til lokal sikkerhetsvakt som altså også var eneste mann på stedet. Han forsto det som om han hadde disponering den neste halvtimen. Det var bare flaks at det gikk så bra som gjorde, mener Dalbak.