Hvis du tror sikkerhet er dyrt, prøv en ulykke

Tidlig i karrieren gjorde områdedirektør Lars Berge i Bane NOR seg noen dyrekjøpte erfaringer. De preger ham den dag i dag.

Tidlig i karrieren tok Lars Berge en snarvei. Den preger hvordan han tenker som leder den dag i dag. Foto: Kjell Bakken/Bane NOR

Se for deg en formasjon med jagerfly som liksom sømløst følger terrenget på nattestid. Litt ned der, litt opp her, over vann, tretopper, åssider og fjellskrenter. Tar pilotene alle nødvendige forholdsregler? Sjekket de alt nødvendig utstyr før de tok av? Ser de høyspentsmaster og andre skjulte hindre?

Lars Berge, direktør for område Øst, var en gang i tiden pilot i Luftforsvaret.

– En dag vi var ute på oppdrag ble en kollega utsatt for en ulykke, og ulykken var et resultat av en snarvei vi alle benyttet oss av for å løse oppdraget. Vi var unge, og vi var først og fremst opptatt av å levere. Vi så hva som måtte til, og vi var oppsatt på å kunne gjennomføre det vi var sendt ut på uten at vi hadde satt oss godt nok inn i rammene vi skulle arbeide innenfor, forteller Berge.

Ulykken fikk ham til å innse at det finnes grenser som ikke skal tøyes.

I likhet med mange andre arbeidsgrupper, jobber piloter i team. De passer på hverandre, de er flere om å sikre at jobben gjøres rett – eller galt.

Og i disse konturløse nattetimene fløy de lavt – for lavt – over et skogkledd landskap. Før de visste ordet av det forsvant ett av flyene i grantoppene.

– Kollegaen min overlevde, men jeg så hvordan organisasjonen trakk seg unna fordi han hadde gamblet og det hadde gått galt. Jeg hadde tatt tilsvarende sjanser mange ganger selv, og ikke bare kunne det ha kostet meg livet, jeg hadde heller ikke blitt møtt med jubel hvis det gikk bra. Og hvis uhellet først var ute, og jeg var så heldig å ha livet i behold: ønsket jeg å stå igjen som syndebukk?

Berge sto ved en korsvei. Skulle han fortsette å tøye en og annen grense for å levere, eller akseptere at sikkerhet er viktigere enn å gjennomføre til fastsatt tid, eller med ønsket resultat?

– Jeg skal forholde meg til dem som bare møkka

– Opplevelsen ga meg en vekker, jeg tok et skritt tilbake, tenkte over kulturen vi var del av. På denne tiden hadde vi mange ulykker i forsvaret. På bakgrunn av dette lærte vi å gjøre grundige analyser før vi gikk på vingene. For min egen del lærte jeg å undersøke hvilke rammer jeg til enhver tid må forholde meg til, og at jeg skal forholde meg til dem som bare møkka. 

Og denne lærdommen er like viktig i jernbanen som i luftforsvaret, påpeker områdedirektøren.

– Sjekklister, manualer, prosedyrer og rutiner er ikke noe du kan lempe på, de utgjør et mulighetsrom du ikke skal bevege deg utenfor. Sikkerheten skal alltid være øverst i bevisstheten, om du arbeider i miltær eller sivil luftfart, eller i jernbanen, mener Berge.

En snarvei kan lede til mer enn en knust tå

– Vi gjør feil hver eneste dag og det er derfor vi har alle disse reglene og rutinene. De er der for å gi oss et ekstra lag beskyttelse. Både i Luftforsvaret og i sivil luftfart opplevde jeg å miste flere gode kollegaer. I jernbanen tilhører det heldigvis sjeldenhetene, men når et liv først går tapt, viser det hvor viktig det er at vi aldri tar snarveier og at vi alltid passer på hverandre. Det er et ordtak fra næringslivet jeg synes er ganske betegnende: Hvis du tror sikkerhet er dyrt, prøv en ulykke.

Som leder er det avgjørende for Berge å gå foran med et godt eksempel. Han snakker med sine medarbeidere om hvor viktig det er å være klar over rammene de i det daglige forholder seg til – om hvor små marginene kan være og at tilsynelatende irriterende rutiner kan utgjøre forskjellen på liv og død.

- Det er lett å tenke at konsekvensen av en snarvei kan være en knust tå, men sannheten er at den like gjerne kan være et tapt liv.