Sikkerhetskultur

Om vi jobber i pukken, eller bak pulten, i det offentlige, eller det private – vi er alle del av jernbanen. Når vi bygger Europas sikreste jernbane, trenger vi Europas beste sikkerhetskultur.

Vi tar ikke snarveier, vi bygger dem 

Med Vi tar ikke snarveier håper Bane NOR på åpenhet – åpenhet blant alle aktører som arbeider med jernbanen. Når vi tør snakke om våre feil kan vi kanskje unngå å gjenta dem. Vi må lære av historien, og det er nettopp det denne siden inviterer til. 

Sikkerhetsprogrammet du finner her, består av film, artikler, diskusjonsark og plakater myntet på alle som arbeider med utbygging, drift og vedlikehold av jernbanen.

I Bane NOR håper vi at du vil ta med filmen, artiklene, diskusjonsarkene og plakatene du finner her inn i oppstartsmøtet, i avdelingsmøtet og pauserommet. Slik kan vi kontinuerlig arbeide for å bygge en stadig mer solid sikkerhetskultur som igjen bidrar til en stadig tryggere arbeidshverdag.

Vi tar ikke snarveier er et dynamisk program – det skal videreutvikles og etterfylles med nye og aktuelle problemstillinger. Derfor setter vi stor pris på innspill og tilbakemeldinger fra deg, din bedrift og ditt fagmiljø!
Hvilken fortelling bør være den neste vi presenterer her? Hvilke problemstillinger mener du det er spesielt viktig å ta tak i?
Send en e-post til Pål Buset.

Ta en titt på fortellingene vi deler: Artikler, diskusjonsark, filmen og plakater (trykkeklare filer i 50x70 cm eller A3, si fra hvis andre format er ønskelige) – alt kan lastes ned i kolonnen på høyre hånd. 

Plakatene skal gi påminnelse i arbeidshverdagen: Vi må passe på oss selv og andre.

Den gode samtalen 

Slik vi har tatt sikkerhetsprogrammet i bruk i Bane NOR, er diskusjonsarkene utgangspunkt for gode samtaler og sunne ordvekslinger. Vi bruker dem i ulike møtesammenhenger for å snakke om hvordan vi kan bli bedre på å ha sikkerheten i førersetet.

En annen nyttig øvelse er å gå gjennom ulike læringsark. Hva har gått galt tidligere? Hva kan vi gjøre for å unngå at liknende feil skjer igjen? 

Diskusjonsarkene beskriver kort én eller flere uønskede hendelser. Håper er at de skal gi gode samtaler og diskusjoner i møter eller på pauserommet.

For å bygge Europas beste sikkerhetskultur 

  • skal vi si fra hvis vi ser noe som ikke er som det bør være. 
  • skal vi lære når noe går galt. 
  • skal vi snakke sammen og ta vare på hverandre. 
  • skal vi være stolt av jernbanen vi bygger og driver. 

Nå er dette allerede en selvsagt del av arbeidshverdagen, men vi kan alltid bli bedre.

Flerspråklig arbeidsplass? 

Vi arbeider for å få oversatt filmen til engelsk og ønsker også å tilrettelegge annet materiell for våre kollegaer som ikke behersker norsk. Har du medarbeidere som bruker engelsk som arbeidsspråk? Vi vil gjerne ha innspill på hvordan vi best når dem og med hvilke fortellinger. 

Ta kontakt med Pål Buset for å komme med innspill, ris eller ros: pal.buset@banenor.no