TU-sirkulærer

Her legges sirkulærer for Bane NORs trafikkutøverfunksjon (TU-sirkulærer) ut.

Sirkulærene legges ut som koblinger i løpende rekkefølge:

2020:

TU-sirk. 011-2020 - Endrede krav for områdekunnskap for HSV og LSV

TU-sirk. 012-2020 - Ny førers regelbok

TU-sirkulære 10-2020 - Vedr. endringer i TJN kap. 10

TU-sirkulære 09-2020 - Viktig å melde fra om ubenyttede kunngjøringer

TU-sirkulære 08-2020 - Opphevelse av TU-sirk. 07-2020

TU-sirkulære 07-2020 - OPPHEVET

TU-sirkulære 06-2020 - Ordlyder for HSV-LSV og opphevelse av TU-sirk 05.2020

TU-sirkulære 05-2020 - OPPHEVET

TU-sirkulære 04-2020 - Elektronisk feilmeldingslogg må reinstalleres

TU-sirkulære 03-2020 - Endrede styrings- og oppslagsdokumenter

TU-sirkulære 02-2020 - Bruk av bremsesko ved gjensetting og hensetting av SGNS-60-vogner.

TU-sirkulære 01-2020 - Unngå å plassere saltsekker direkte på lasteplan

2019:

TU-sirkulære 16-2019 - Kontroll av sprekkdannelse på snøkost fra Holms

TU-sirkulære 15-2019 - Innføring av elektronisk feilmeldingslogg for BNs trekkraftkjøretøy

TU-sirkulære 14-2019 - Sikring av kranarm med kjetting

TU-sirkulære 13-2019 - Presisering om bruk av funksjoner ifm. arbeid i spor

TU-sirkulære 12-2019 - Endringer i Netpublicator

TU-sirkulære 11-2019 - Info om oppdaterte styrende dokumenter

TU-sirkulære 10-2019 - Påminnelse om obligatorisk opplæring innen 15. juni

TU-sirkulære 09-2019 - Håndholdt GSMR på LTR17. Opphevelse av TU-sirk. 02-2018.

TU-sirkulære 08-2019 - Mulig svikt i nødanrop

TU-sirkulære 07-2019 - Opphør av distribusjon via "Felles sirk entreprenører"

TU-sirkulære 06-2019 - Endringer i Førerens regelbok

TU-sirkulære 05-2019 - Obligatorisk opplæring i trafikkregler

TU-sirkulære 04-2019 - Endringer i instruks for bruk av skinne-/veimaskin

TU-sirkulære 03/2019 - Netpublicator for førere og HSV/LSV

TU-sirkulære 02/2019 - Railvac

TU-sirkulære 01/2019 - Ny Førerens Regelbok