Håndbok for stasjoner

Her finner du lenke til Bane NORs Håndbok for stasjoner.

Håndbok for stasjoner (Stasjonshåndboka) inngår i Bane NORs styringssystem.  Virkeområdet er publikumsområdet på stasjoner. Stasjonshåndboka gir en fremstilling av krav, anbefalinger og veiledninger knyttet til stasjonsstandard. 

Stasjonshåndboka har samvirke med andre håndbøker  i Bane NORs styringssystem, eksempelvis Teknisk regelverk.  Målgrupper for Stasjonshåndboka er ansatte i Bane NOR med arbeids- og ansvarsområder knyttet til utvikling, planlegging og prosjektering av publikumsområder, samt eksterne samarbeidsparter.

Du finner stasjonshåndboka på denne lenken.

Kontaktperson i Bane NOR er Håvard Bergsagel (Havard.Bergsagel@banenor.no).