Utleie kjøretøy, utstyr og materiell

Bane NOR Transport forvalter en utstyrspark som består av omtrent tusen utleieobjekter, hvorav hundre er selvgående arbeidskjøretøy. Materiellet leies primært ut til leverandører innen drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur.

Utstyrsparken er gjenstand for årlig revisjon og tar hensyn til markedets behov og den langsiktige planlegging av drift og vedlikehold.

Foto: Bane NOR

Bane Nor Transport kan tilby utleie av følgende kjøretøy og utstyr i forbindelse med drift og vedlikehold av infrastrukturen: 

Lastetraktorer

Ledningsvogner

Lokomotiver

Vedlikeholdstog

Høyfjellsrydder

Snøutstyr

 

 

 

 

Kontaktinfo:

Henvendelser angående leie av kjøretøy og utstyrmaskinleie@banenor.no

Ansvarlig leder for seksjon for maskinforvaltning:
Rune André Eriksen
+47 454 80 874

Rune.Andre.Eriksen@banenor.no