Togdrift

Transport Togdrift er lokalisert på Hauerseter. Herfra koordineres flere viktige leveranser til hele Norge i forbindelse med drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen:

• snø-og diesellokomotivberedskap
• skinneutlevering med langskinnetog (LASK) til hele Norge
• utfører intern materielltransport av blant annet kjøretøy, pukk og sviller

Bane NORs langskinnetog mellom Rombak og Katterat på Ofotbanen. (Foto: Amund Rasten)