Skifter

Skifter eller skifteleder skal kunne utføre skifting på en sikker og effektiv måte i henhold til gjeldende regelverk. Opplæringen skal oppfylle kravene i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) og internt regelverk i Bane NOR (BN) og omfatter:

  • forstå, motta og følge signaler
  • betjene sporveksler
  • utføre bremseprøving på kjøretøy
  • togsammensetting
  • iverksette skiftebevegelser
  • skifting

Skifter eller skifteleder i Bane NOR skal ha dokumentert kompetanse i henhold til gjeldende læreplan og våre krav til godkjenning for utførelse av funksjon skifter. Godkjenningsbevis for å kunne utføre funksjonen utstedes på grunnlag av

  • gyldig kompetanse
  • helse
  • tilhørighet til arbeidsgiver (godkjent leverandør og personalansvarlig leder) og vurdering av skikkethet

Godkjente skiftere er registrert i Bane NORs godkjenningsregister tilknyttet Sertifisering Transport

Opplæring tilbys i henhold til innmeldt behov.

Kandidater uten kompetanse i grunnleggende trafikksikkerhet må gjennomføre et forkurs med varighet på to uker.