Kontakt oss

Seksjon "Sertifisering" i Bane NOR Transport er kravstiller av kompetanse innen egentransport og sikkert arbeid i og ved spor. Dette gjelder for funksjonene fører, hovedsikkerhetsvakt/signalgiver, skifter og operatør av skinne-/veimaskin.

Seksjon "Sertifisering" i Bane NOR Transport er kravstiller av kompetanse innen egentransport og sikkert arbeid i og ved spor. Dette gjelder for funksjonene fører, hovedsikkerhetsvakt/signalgiver, skifter og operatør av skinne-/veimaskin.

Opplæringssenter for tilknyttede førere:

  • sertifisere førere i henhold til forkunnskaper og førerkategori
  • forvalte Sertifikatregisteret
  • styrke BNs sikkerhets- og nøyaktighetskultur

Opplæring og godkjenning for sikkert arbeid med kjøretøy:

  • kvalitetssikre opplæring gjennom oppdaterte læreplaner og system for prøving
  • kravstiller for opplæring som gjennomføres av kursleverandør
    forvalte Godkjenningsregisteret for Hovedsikkerhetsvakter/signalgivere og skifter
  • operatører av skinne-/veimaskiner
  • kompetansekrav for operative funksjoner med betydning for trafikksikkerheten
  • ledere med ansvar for arbeid med kjøretøy og tilhørende personell

   

Kontaktpersoner

Marianne Ljosåk
Leder Sertifisering Transport
469 60 459

   

Opplæringssenter

David Skahjem
488 61 437
Mostafa Benmoussa
Kompetanserådgiver
481 90 421

   

Godkjenning og sertifisering

Ann-Helen Høiland
Kompetanserådgiver
909 22 824
Eirik Gundhus Hansen
482 26 104
Liezel Patacsil
913 53 311

   

Andre

Hovedsikkerhetsvakt/signalgiver, operatør, skinne- og veimaskin