Krav til å gjøre seg kjent på arbeidsstedet

Å gjøre seg kjent er grunnleggende for å kunne utføre funksjonene HSV/LSV. Utfyllende krav er beskrevet i Opplæring og godkjenning av hovedsikkerhetsvakt /signalgiver-Instruks STY-605273.

Områdekunnskap

Kurs

Veiledet opplæring

E-læring

Befaring

Prøving

Hjelpemidler

Strekning med ERTMS

X
Kursportal

(X)

X

X

Håndholdt terminal

Strekning med akseltellere

(X)*
Kursportal

X

(X)
Kursportal

X

X
Itslearning

Strekning med dobbeltspor

X

X
Kursportal
Inkl. prøving

X

Oslo-området

X

X

X
Itslearning

Kart i Netpublicator

Trondheims-området

X

X

X
Itslearning

Kart i Netpublicator

X Obligatorisk
(X) Frivilling oppdatering/repetisjon
(X)* Frivillig for HSV som har gjennomført grunnopplæring etter 2011.


Krav til veileder

Praktiserende hovedsikkerhetsvakt med minimum 3 års erfaring og godkjenning på området.

Dokumentasjon på opplæring

Dokumentasjon av grunnleggende områdekunnskap – mal STY-605326

Dokumentasjon av områdekunnskap: