Hovedsikkerhetsvakt/signalgiver

Hovedsikkerhetsvakt (HSV) har ansvaret for trafikksikkerheten i forbindelse med arbeider og aktiviteter i og ved trafikkert spor. Kompetanse som hovedsikkerhetsvakt gir også godkjenning i funksjonen signalgiver. 

Grunnopplæring gjennomføres på Norsk jernbaneskole. Mer informasjon om inntak og opplæringen er tilgjengelig på skolens nettsider.

HSV i Bane NOR skal ha dokumentert kompetanse i henhold til gjeldende læreplan og våre krav til godkjenning for utførelse av funksjonene Hovedsikkerhetsvakt (HSV), lokal sikkerhetsvakt (LSV) og signalgiver.

Godkjenningsbevis for å kunne utføre funksjonene utstedes på grunnlag av

  • gyldig kompetanse
  • helse
  • tilhørighet til arbeidsgiver (godkjent leverandør og personalansvarlig leder) og vurdering av skikkethet.

Godkjente HSV er registrert i Bane NORs godkjenningsregister tilknyttet Sertifisering Transport.
Bane NOR har til enhver tid om lag 2000 godkjente i funksjonene.

Krav til å gjøre seg kjent på arbeidsstedet

Å gjøre seg kjent er grunnleggende for å kunne utføre funksjonene HSV/LSV. Utfyllende krav er beskrevet i Opplæring og godkjenning av hovedsikkerhetsvakt /signalgiver-Instruks STY-605273

  • Strekning med ERTMS
  • Strekning med akseltellere
  • Strekning med dobbeltspor
  • Oslo-området
  • Trondheims-området