Fører

Vi har om lag 400 sertifiserte førere som kan fremføre over 50 forskjellige typer kjøretøy på alle banestrekninger. Opplæringssenteret vårt sertifiserer førere hos leverandører med oppdrag for oss innen drift, vedlikehold, beredskap og utbygging.

Førere sertifiseres på bakgrunn av forkunnskaper, førerkategori og behov for framføring der Bane NOR er trafikkutøver.


Opplæringssenteret sertifiserer nyutdannede førerkandidater og førere som har vært sertifisert hos andre operatører.

Sertifisering av førere består av opplæring i:

  • Bane NORs styringssystem
  • sikkerhetsmål og sikkerhetskultur
  • særbestemmelser for tog og skift, kjøretøy
  • infrastrukturkompetanse
  • fremføring og bruk av ulike typer kjøretøy