Vedlikeholdstyring av kjøretøy og materiell

Bane NOR Transport er kravstiller til-, og godkjenner  av materielleiers vedlikeholdsprogram. Dette innebærer at avdelingen godkjenner kjøretøy og utsteder fornyet materiellkort basert på egenmelding om gjennomført vedlikehold. Operative kontroller og revisjoner utføres for å sikre etterlevelse av krav.

Viktig informasjon til leverandører og kunder

Godkjenning av kjøretøy og utstedelse av materiellkort:
Informasjon om godkjenning av kjøretøy, utstedelse eller fornyelse av materiellkort og teknisk kontrollfrist

Styrende dokumenter:

Forvaltning og vedlikeholdsstyring av kjøretøy og materiell - Prosedyre STY-602526 .pdf

Kontaktinfo:

Ansvarlig leder for seksjon for maskinforvaltning:
Rune André Eriksen
+47 454 80 874

Rune.Andre.Eriksen@banenor.no