Operasjon

Bane NOR Transport skal gjennom veiledning og operative kontroller ivareta etterlevelse av regelverk og Bane NORs krav innen egentransport og sikkert arbeid i og ved spor. Dette gjennomføres ved å:

 • ha et døgnbemannet driftsoperativt senter (DROPS)
 • veilede operative funksjoner relatert til egentransport.
 • ivareta interne bestemmelser og veileder i regelverk for operative funkjsoner (Førers regelbok).
 • sørge for oppdaterte dokumenter for framføring og informasjon via Netpublicator. 
 • følge trender og bidrar til læring av hendelser.
 • være et kontaktpunkt for togledelsen.
 • utføre operative kontroller.

arbeid i og ved spor.jpg

Viktig informasjon til leverandører og kunder:

Bane NORs styrende dokumenter – ekstern tilgang

Her finner du våre styrende dokumenter og kan søke etter prosedyrer, instrukser og sjekklister. Du kan søke på navn og dokumentnummer.

Diverse skjema og formularer:

Vognopptak lastetraktorer.pdf

Vognopptak tog.pdf

Formular1-7 ERTMS.pdf

Formular21A Tillatelse til å kjøre forbi signal som ikke kan vise kjørsignal.pdf

Formular22A Kunngjøring_tillatelse.pdf

Formular23A Sikring av nabospor.pdf

Formular24B Kryssnings og forbikjøringsordre.pdf

Lest og forstått (kvittering av dokumenter):

Entreprenører med godkjente hovedsikkerhetsvakter, signalgivere, skiftere eller førere må sikre at medarbeidere mottar sirkulærer via nettløsning (Netpublicator). Før disse funksjonene skal utøves, skal man ha kvittert for at følgende er lest og forstått:

 • alle TS-sirkulærer
 • alle TU-sirkulærer
 • alle S-sirkulærer i toglederområdet man skal jobbe i
 • alle S-sirkulærer som gjelder flere områder

Mer informasjon om sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur

Kontaktinfo:

Henvendelser angående trafikkvirksomheten på dagtid:
E-post: drops@banenor.no


Vakttelefon og veiledning for operativt personell innen Bane NORs trafikkvirksomhet:
Telefon: 916 05 555

Ansvarlig leder for seksjonen:
Ken Bang
+47 482 16 390

ken.bang@banenor.no