Arbeidsprosesser signal

Alle som skal prosjektere signalsystemer for Bane NOR må benytte Bane NORs arbeidsprosesser for signal. Bane NOR jobber kontinuerlig med forbedringer av disse arbeidsprosessene og det er derfor viktig for prosjektene å ha tilgang til siste utgave.

Bane NOR gjennomfører for tiden en større oppdatering av følgende arbeidsprosesser for signal:

  • Full prosess
  • Forenklet prosess

Det vil derfor ikke komme nye versjoner av ZIP-filene før i første kvartal 2022. Gjeldene versjoner av ZIP-filer skal benyttes frem til nye versjoner publiseres.

Det er i dag to alternativer for tilgang til Bane NORs arbeidsprosesser for signal:

1. Last ned Bane NORs arbeidsprosesser for signal i Excel-format

For å gjøre det enklere å få tak i siste versjon av styringssystemet har Drift og teknologi laget en Excel-versjon av styringssystemet. Denne utgaven er en Excel-arbeidsbok med fliker for prosesskart og oversikt over tilhørende dokumenter. Det er knapper i hvert prosesskart som henter opp aktuelle dokumenter. Denne versjonen av arbeidsprosessene blir oppdatert flere ganger i året.

Dersom dere finner feil eller mangler i arbeidsprosessene eller tilhørende dokumentene, så kan dette sendes til felles.signal-sty[at]banenor.no.

Lenke for nedlastning finner du oppe i høyre hjørne på denne siden.

2. Fjerntilgang til Bane NORs styringssystem og arbeidsprosesser for signal

For leverandører som har kontrakt med Bane NOR om endringer i signalanlegg, kan det søkes om tilgang til Bane NORs styringssystem og arbeidsprosesser for signal via fjerntilgang. Denne tilgangen gjør at leverandører til enhver tid har tilgang på den siste utgave av arbeidsprosessene og tilhørende dokumenter.

For å få  fjerntilgang må det tas kontakt med oppdragsgiver (f.eks. prosjekt) som vil vurdere behovet, og som deretter ordner tilgang. Det er viktig å merke seg at tilgangen er personlig (tilgangskode oversendes per SMS). Dersom det er flere som har behov må det søkes for hver enkelt bruker. Det gis ikke ut fellestilganger.

Takk for hjelpen.

Hilsen Drift og teknologi

 

Kontakt

Hvis det er spørsmål angående tilgang på dokumenter eller prosesser, ta kontakt med:

Signalprosesser, Drift og teknologi

v/Therese Lelek Tvetmarken, Rådgiver RAMS & Kvalitet

e-post: felles.signal-sty[at]banenor.no