Kompetanse og læring

Her finner du oversikt over forskjellige tema som har med læring, opplæring og kompetanse å gjøre.

Generelle krav
Overordnet om jernbanekompetansen som kreves av personell i ulike funksjoner hos våre leverandører.

Krav til førere, hovedsikkerhetsvakter/signalgivere, skiftere og ledere
Alle firma som jobber med arbeid i og ved spor må sørge for kompetansestyring av sine ansatte. Her finner du ytterligere detaljer om krav.