Styrende dokumenter, læreplaner og skjemaer

Skjema

Endringsskjema ved nyansettelser, avslutning av arbeidsforhold og andre endringer - førere

Endringsskjema ved nyansettelser, avslutning av arbeidsforhold og andre endringer - hovedsikkerhetsvakt signalgiver og skifter.

Bestillingskjema typekurs for førere 

Læreplaner

Læreplan hovedsikkerhetsvakt og signalgiver

Lenker

Helsegodkjenning - godkjente leger og psykologer

FIDO

Netpublicator

Itslearning

Trafikksikkerhetsfag

Godkjenningsordning for virksomheter som leverer sikkerhetsfunksjoner

Påmelding

Påmeldingsskjema prøving

Bane NORs kursportal (Bane NOR ansatte > se Banenettet)

Bane NORs styrende dokumenter – ekstern tilgang

Her finner du våre styrende dokumenter og kan søke etter prosedyrer, instrukser og sjekklister. Du kan søke på navn og dokumentnummer.

De mest sentrale styrende dokumenter er:

 • STY-601050 Sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur - prosedyre
 • STY-605086 Hovedsikkerhetsvakt (HSV) og lokal sikkerhetsvakt (LSV) – prosedyre
 • STY-604160 - Lederansvar for fører, hovedsikkerhetsvakt, signalgiver og skifter – instruks
 • STY-605273 Godkjenning av hovedsikkerhetsvakt: Opplæring og godkjenning av hovedsikkerhetsvakt/signalgiver – instruks
 • STY-602618 Krav til periodisk opplæring og prøving: Eksamen, prøving og vedlikehold av kompetanse innen Bane NORs egentransport – instruks
 • STY-602542 Fremgangsmåte ved spørsmål om tilbakekall av godkjenningsbevis for hovedsikkerhetsvakt og signalgiver - instruks
 • STY-600984 Hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt – instruks
 • STY-604016 Krav til intern opplæring for sertifisering av førere i Bane NOR – instruks
 • STY-603526 Førers regelbok Bane NOR – instruks
 • STY-603673 Dokumentasjon infrastrukturkompetanse for fører – mal
 • STY-601157 Språkkunnskaper: Gjennomføring av språktest – instruks
 • STY-602637 Typekompetanse: Opplæring i typekunnskap med beskrivelse av kompetansekrav – instruks
 • STY-601615 Infrastrukturkompetanse: Opplæring i Infrastrukturkompetase for førere i Bane NOR - instruks
 • STY-604317 Helsekrav for operativt personell - prosedyre
 • STY-600985 Leder el-sikkerhet – instruks

Områdekunnskap for hovedsikkerhetsvakter:

 • STY-605453 - Dokumentasjon av områdekunnskap ERTMS – mal
 • STY-605452 Dokumentasjon av områdekunnskap Trondheimsområdet – mal
 • STY-605451 Dokumentasjon av områdekunnskap Oslo-området – mal
 • STY-605450 Dokumentasjon av områdekunnskap dobbeltspor – mal
 • STY-605449 Dokumentasjon av områdekunnskap akseltellere – mal
 • STY-605326 Dokumentasjon av grunnleggende områdekunnskap - mal

Krav til å gjøre seg kjent på arbeidsstedet