Egentransport

Enheten Bane NOR Transport ivaretar egentransporten i henhold til Bane NORs sikkerhetsgodkjenning som infrastrukturforvalter på det nasjonale jernbanenettet.