Kompetansekrav

For å kunne levere produkter eller tjenester til Bane NOR må leverandøren tilfredsstille Bane NORs krav til kompetanse og kunne dokumentere dette.

Siden «Sikkert arbeid» henviser til Bane Nor sine styrende dokumenter. Her står også krav ift. helsekrav, krav til opplæring, repetisjon av opplæring og kontrollprøver, samt informasjon om kompetansebevis.

Minimum kompetansekrav for funksjoner og oppgaver med betydning for sikkerheten

Alt personell som utfører funksjoner eller oppgaver med betydning for sikkerheten skal være kjent med hvilke minimum kompetansekrav som er gjeldende for dem, enten de er ansatt eller innleid fra leverandør eller underleverandør.

Oversiktsliste for funksjoner av betydning for sikkerheten finner du som vedlegg til høyre på siden. Fullstendig oversikt over funksjonene med kompetansekrav finner du i vedlegget til høyre på siden.

Teknisk jernbanekompetanse

Bane NORs tekniske regelverk er et viktig styringsverktøy og et viktig hjelpemiddel ved prosjektering, bygging og vedlikehold av jernbaneanlegg. Læreplaner og retningslinjer for jernbanekompetanse finnes på: https://trv.banenor.no/jk

Kontaktperson: Christopher Schive: jcs@banenor.no

Førerkompetanse for kjøretøy

Spørsmål, påmeldinger og bestillinger som gjelder førerkompetanse for kjøretøy sendes til Sertifisering i Bane NOR Transport på e-post: forerkompetanse@banenor.no

Kontaktperson: Marianne Ljosåk: marianne.ljosak@banenor.no

Hovedsikkerhetsvakt/signalgiver og skifter

Spørsmål som gjelder kompetanse og periodiske prøver (kontrollprøver) i trafikksikkerhet for hovedsikkerhetsvakt/signalgiver og skifter sendes på e-post til: trafikksikkerhet.transport@banenor.no

Periodisk prøving for fører, hovedsikkerhetsvakt og skifter

For påmelding til periodisk prøving i trafikksikkerhet, typekompetanse for fører, samt infrastrukturkompetanse for fører, vennligst benytt dette påmeldingsskjemaet.

Opplæring fra Norsk jernbaneskole

Norsk jernbaneskole tilbyr opplæring innenfor de relevante fagområdene i jernbanesektoren. Se Norsk jernbaneskoles Internettside for informasjon om kurstilbudet.