Kompetansekrav

For å kunne levere produkter eller tjenester til Bane NOR må leverandøren tilfredsstille Bane NORs krav til kompetanse og kunne dokumentere dette.

Artikkelen "Krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur" inneholder oversikt over helsekrav, krav til opplæring, repetisjon av opplæring og kontrollprøver, samt informasjon om kompetansebevis.

Minimum kompetansekrav for funksjoner og oppgaver med betydning for sikkerheten
Alt personell som utfører funksjoner eller oppgaver med betydning for sikkerheten skal være kjent med hvilke minimum kompetansekrav som er gjeldende for dem, enten de er ansatt eller innleid fra leverandør eller underleverandør.

Oversiktsliste for funksjoner av betydning for sikkerheten finner du her. Fullstendig oversikt over funksjonene med kompetansekrav finner du i vedlegget til høyre på siden.

Teknisk jernbanekompetanse
Bane NORs tekniske regelverk er et viktig styringsverktøy og et viktig hjelpemiddel ved prosjektering, bygging og vedlikehold av jernbaneanlegg. Læreplaner og retningslinjer for jernbanekompetanse finnes på: https://trv.banenor.no/jk

Kontaktperson: Christopher Schive: jcs@banenor.no

Førerkompetanse for kjøretøy
Spørsmål, påmeldinger og bestillinger som gjelder førerkompetanse for kjøretøy sendes til Sertifisering i Bane NOR Transport på e-post: forerkompetanse@banenor.no

Kontaktperson: Marianne Ljosåk: marianne.ljosak@banenor.no

Hovedsikkerhetsvakt/signalgiver og skifter
Spørsmål som gjelder kompetanse og periodiske prøver (kontrollprøver) i trafikksikkerhet for hovedsikkerhetsvakt/signalgiver og skifter sendes på e-post til: trafikksikkerhet.transport@banenor.no

Periodisk prøving for fører, hovedsikkerhetsvakt og skifter
For påmelding til periodisk prøving i trafikksikkerhet, typekompetanse for fører, samt infrastrukturkompetanse for fører, vennligst benytt dette påmeldingsskjemaet.

Opplæring fra Norsk jernbaneskole
Norsk jernbaneskole tilbyr opplæring innenfor de relevante fagområdene i jernbanesektoren. Se Norsk jernbaneskoles Internettside for informasjon om kurstilbudet.