Ny terminalmodell for godstrafikk

Bane NOR skal som eier og driftsansvarlig for godsterminalene i Norge utvikle, forvalte og legge til rette for gode terminalløsninger

Gjennom et sterkt fokus på kostnadseffektivitet og strategisk knutepunktutvikling vil Bane NOR bidra til en økning av jernbanens andel av godsmarkedet.  

Kontakt oss

Eirik Fure (Prosjektleder)

  • Leder marked- og kundeutvikling, Godstrafikk
  • Godstrafikk, Kunde og marked
  • Mobil: +47 468 44 360
  • E-post: eirik.fure@banenor.no

Kristian Falkgård