Vestfold Telemark: Konkurranseutsetting av Drift og Vedlikehold

Konkurranseutsetting av kontraktsområde Vestfold Telemark.

Banestrekninger:

  • Sørlandsbanen, Drammen – (Neslandsvatn)
  • Vestfoldbanen, (Drammen) – Eidanger
  • Bratsbergbanene (Eidsanger) – (Nordagutu)