Nyheter

 • Åtte konkurrerer om drift og vedlikehold av Sørlandsbanen

  Bane NOR inviterte 8 Leverandør til å gi tilbud på Drift og Vedlikehold av jernbanestrukturen - Sørlandet 12.5.2021

 • Leverandørkonferanse 18.3.2021

  Bane NOR inviterer til Leverandørkonferanse - Drift og Vedlikehold av jernbanestrukturen - Sørlandet 18.3.2021

  Illustrasjonsbilde av skinnekapping i Romeriksporten. (Foto: Lars Frøystein)
 • Forhåndskunngjøring

  Bane NOR har forhåndskunngjort konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring jf. Forsyningsforskriftens § 17-2 (2). Konkurransen gjelder drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen i kontraktsområdet Sørlandet. Leveransen skal gjennomføres som en utførelseskontrakt. 

 • Spørsmål og svar

  Bane Nor har samlet relevante spørsmål som ble stilt i forbindelse med 1-1 dialogen etter Leverandørkonferansen 15.10.2020.

 • Leverandørkonferanse om konkurranseutsetting av drift og vedlikehold(2)

  Bane NOR har gjennomført leverandørkonferanse og 1:1 dialog knyttet til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av jernbanen i Norge. Alle presentasjoner vil man finne i denne lenken.

  Illustrasjonsbilde av skinnekapping i Romeriksporten. (Foto: Lars Frøystein)