Kontakt oss KDV

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til konkuransseutseting av Drift og Vedlikehold i Bane NOR.

For generelle spørsmål kontakt KonkurranseDV@banenor.no

For spørsmål angående konkurranseutsetting kontakt kontraktsrådgiver:

Annelin Ottesen Epost: annelin.ottesen@banenor.no