Innovasjonssporet

Er du på Innovasjonssporet med oss?

Innovasjonssporet er et mottaksapparat for:

  • Forslag til innovative løsninger fra leverandører
  • Hvordan bli leverandør til Bane NOR

Hensikten med Innovasjonsporet er at leverandører enklere skal komme i kontakt med oss. I et henvendelsesskjema kan leverandører sende gode idéer, løsninger, prosjekter, forslag og andre forbedringsinnspill som kan komme til nytte i anskaffelser.

Henvendelse blir vurdert av et tverrfaglig team, som behandler henvendelser fortløpende. Dere vil få svar på henvendelsen senest innen 4 uker.

Send oss til hevendelse her!

Bruk dette skjemaet for å sende oss henvendelse.

Vi ser frem til å motta henvendelsen!

Kontakt

Send henvendelsen din gjennom henvendelsesskjemaet vårt!

Claes Halvardsson, anskaffelser koordinator

Terje Sivertsen, tekniske koordinator

innovasjon@banenor.no