Hvordan bli leverandør

Følg med i våre anskaffelsesplaner, TransQ og Doffin/TED

Foto: Bane NORTransQ

Du har mulighet til å registrere deg i kvalifikasjonsordningen og leverandørregisteret, TransQ, fortløpende. Hent registreringsmateriell her eller ved å henvende deg til TransQ Qualification, Achilles Information AB. Du må også betale en årlig kvalifikasjonsavgift. Det kan ta opptil 4 uker før en ny leverandør er registrert i TransQ. Achilles Information AB kunngjør også TransQ årlig på Doffin/TED.

Vi oppfordrer deg til å kontrollere at du er registrert under alle relevante vare-, tjeneste- og bygg- og anleggsarbeider som TransQ omfatter.

Vi vurderer kvalifisering av leverandører ut fra på forhånd fastsatte kvalifikasjonskrav og etablerer en tilbyderliste uten ytterligere kunngjøring. Vi kan også stille ytterligere kvalifikasjonskrav til leverandørene.

Gjør deg kjent med anskaffelsesdokumentene

Gjør deg kjent med krav, vilkår og tidsfrister i anskaffelsesdokumentene, regler om avvisning i forsyningsforskriften og våre krav til leverandørers samfunnsansvar i kontrakten før du leverer tilbud.

Vi anbefaler at du avklare eventuelle usikkerhetspunktet i anskaffelsesdokumentene med Bane NOR i konkurranseverktøyet vårt, KGV, før tilbudsinngivelsen fremfor å levere et tilbud med avvik.

Noen råd

  • Les anskaffelsesdokumentasjonen nøye
  • Lever tilbudet i tråd med instruksjonene i anskaffelsesdokumentasjonen
  • Pass på at du oppfyller krav og kriterier
  • Pass på å legge ved all etterspurt dokumentasjon
  • Still spørsmål så tidlig som mulig om noe er uklart
  • Be om utsettelse av frist i god tid, men vær klar over at utsettelse ikke alltid vil bli gitt
  • Leveringsfrister og tilbudsfrister er absolutte, og oversittelse vil føre til avvisning